PRIMENA PROGRAMSKOG PAKETA CIVIL 3D SA PRIMEROM NA DEONICU GRADSKE SAOBRAĆAJNICE

  • Mitar Salapura docent
Ključne reči: Projektovanje, gradske saobraćajnice, AutoCAD, Civil 3D

Apstrakt

Ovaj rad se bavi implementacijom softverskog programa AutoCAD Civil 3D u proces projektovanja gradske saobraćajnice. Tom prilikom je prikazan spektar mogućnosti samog programa kao i njegova praktična primena prilikom procesa projektovanja ulica Uglješe Terzina i Svetozara Miletića u Kikindi. Sam program i njegove opcije su detaljno opisane u procesu izrade digitalnog modela terena, definisanja osovine saobraćajnice, podužnog profila terena, poprečnih profila, koridora, izrade nivelacionog plana itd. Kompletna numerička i grafička dokumentacija za predmetnu saobraćajnicu su izrađeni korišćenjem ovog softvera.

Reference

[1] Javno preduzeće Putevi Srbije, „Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji“ , Beograd 2011.
[2] Mihailo Maletin, “Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima”, Orion-Art, Beograd, 2009.
[3] Tomislav Milićević, „AutoCAD Civil 3D 2011 Tutorial“ , Beograd 2011.
Objavljeno
2022-09-08
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo