INSTRUMENTI UPRAVLJANJA I MONITORINGA RIZICIMA PORTFOLIJA PREDUZEĆA

  • Minja Vujanović
Ključne reči: rizik, hartije od vrednosti, instrumenti, monitoring

Apstrakt

U ovom radu opisani su instrumenti i metodi koje se svakodnevno primenjuju u eliminaciji ili ublažavanju rizika sa kojima se susreću organizacije koje u svom portfoliju imaju hartije od vrednosti. Značaj poznavanja instrumenata i metoda za upravljanje rizicima je višestruk, a prvenstveno se odnosi na težnju postuzanja što boljih rezultata uz minimalna ulaganja.

Reference

[1] Anđelić, G.B.,“Menadžment rizika u službi investiranja“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007, str. 16
[2] Anđelić, G. B., Đaković, V. Đ., „Osnove investicionog menadžmenta“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010, str. 69 i 457-485
[3] Cvetinović, M., „Upravljanje rizicima u finansijskom poslovanju“, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008, str. 26 i 105
[4] Dugalić, V., Štimac, Š., “Osnove berzanskog poslovanja“, Stubovi kulture, Beograd, 2005, str. 13
[5] Stojanović, D., Krstić, M., Budali, L. J., „Upravljanje rizikom i osiguranje“, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac, 2016, str. 12
[6] ISO standard 31000:2009-sistem upravljanja rizicima, www.iso.org
Objavljeno
2022-12-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment