УНАПРЕЂEЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ КАРТОНСКE АМБАЛАЖE ЗА ТЕЧНУ ХРАНУ

  • Иван Радисављевић
  • Стефан Ђурђевић Dr
  • Драгољуб Новаковић
Ključne reči: Графичка амбалажа, процес, унапређење, припрема штампе, репродукција боја, контрола квалитета

Apstrakt

У овом раду су приказане теоријске основе графичке амбалаже, процес производње амбалаже, рачунарске припреме и репродукције боја. Експериментални део обухвата осврт на апликације за графичку припрему, уређаје за контролу квалитета репродукције боја, уређаје за израду пробног отиска и сам процес унапређења и контроле квалитета репродукције боја.

Reference

[1] Saveti (2021) Šta su PE folije i gde se sve koriste?, [Online] Доступно на: https://www.saveti.rs/sta-su-pe-folije-i-gde-se-sve-koriste/, [Приступљено 19.10.2021.].
[2] Normlicht (2021) colorFrame, [Online]
Доступно на: https://www.just-normlicht.com/en/articlelist.html?id=38&name=colorFrame, [Приступљено 01.09.2021.].
[3] Epson (2021a) Premium Semimatte Photo Paper Roll, [Online] Доступно на: https://www.epson.eu/products/consumables/paper/premium-semimatte-photo-paper-roll-16-x-305-m-260gm-c13s042149, [Приступљено 21.10.2021.].
[4] Xrite (2021a) eXact Advanced, [Online] Доступно на: https://www.xrite.com/categories/portable-spectrophotometers/exact-advanced,
[Приступљено 26.08.2021.].
[5] Esko (2021) PackEdge - User & Reference Manual, [Online] Доступно на: https://docs.esko.com/docs/en-us/packedge/14/userguide/pdf/PackEdge.pdf, [Приступљено 25.08.2021.].
[6] Igepa (2021) Metal print, [Online] Доступно на: https://igepa.hr/media/28593/metalprint.pdf, [Приступљено 22.10.2021.].
[7] Xrite (2021b) i1iO for i1Pro 3 & i1Pro 3 Plus, [Online] Доступно на: https://www.xrite.com/categories/calibration-profiling/i1io-for-i1pro-3-plus,
[Приступљено 30.08.2021.].
[8] Xrite (2021c) i1Profiler, [Online] Доступно на: https://www.xrite.com/categories/formulation-and-quality-assurance-software/i1profiler,
[Приступљено 05.10.2021.].
[9] Epson (2021b), [Online] Доступно на: https://www.epson.rs/products/printers/large-format-printers/surecolor-sc-s80610,
[Приступљено 30.08.2021.].
[10] GMG (2021) GMG ColorProof Products, [Online] Доступно на: https://www.gmgcolor.com/products, [Приступљено 01.09.2021.].
Objavljeno
2022-09-08