АНАЛИЗА РАДА ХАВАРИЈСКЕ КОЧНИЦЕ ДИЗАЛИЦЕ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА

  • Горан Китић
  • Никола Иланковић
Ključne reči: кочница, диск, дизалица, метода коначних елемената

Apstrakt

Диск кочнице су изложене тешким радним условима који су последица великих термичких оптерећења током процеса кочења. Та велика термичка оптерећења, која настају услед контактног трења између кочионог диска и кочионих облога, могу да доведу до хаварије целог механизма. Основни циљ рада је одређивање расподеле топлоте по кочионом диску услед термичких оптерећења. Због топлоте која се генерише на контактној површини, проучавају се утицајне величине које се користе за добијање потребне прерасподеле топлоте. Анализа је спроведена помоћу методе коначних елемената и програмског софтвера Autodesk Inventor Nastran.

Reference

[1] Belhocine A, Cho C.D, Nouby M, Yi Y.B, Abu Bakar A.R, "Thermal analysis of both ventilated and full disc brake rotors with frictional heat generation", Applied and Computational Mechanics, Vol.8, Issue 1, pp. 5-24, 2014, ISSN:1802-680x (Print), ISSN:2336-1182 (Online).
[2] Zhang J, Changgao X, "Research of the transient temperature field and friction properties on disc brakes", Proceedings of the 2012 2nd International Conference on Computer and Information Application (ICCIA 2012), 2014, ISSN:1951-6851, DOI:https://doi.org/10.2991/iccia.2012.49
[3] Majcherczak D, Dufre´noy P, Naı¨t-Abdelaziz M, "Third body influence on thermal friction contact problems: application to braking", Journal of Tribology, Vol. 127, Issue 1, pp. 89-95, 2005, DOI:https://doi.org/10.1115/1.1757490
[4] DIN 15434-1; Trommel- und Scheibenbremsen Berechnungsgrundsätze.
[5] DIN 15433-2; Bremsbeläge mit formschlüssig verbundenen Bremsbelagträgern.
Objavljeno
2022-09-04
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo