RAZMATRANJE UTICAJA POČETKA UBRIZGAVANJA GORIVA PRI RAZLIČITIM REŽIMIMA RADA NA NORMALNU SILU KOD DIZEL MOTORA

  • Denis Stjepanović
Ključne reči: Početak ubrizgavanja goriva, normalna sila, turbokompresor, dizel motor

Apstrakt

U ovom radu prikazan je uticaj početka ubrizgavanja goriva pri različitim režimima rada na normalnu silu kod dizel motora. Kreirana su dva modela motora, od kojih jedan poseduje turbokompresor, na kojima su vršene potrebne simulacije. Rezultati simulacija su kasnije obrađeni, te su pomoću njih vršeni prorarčuni čiji je glavni cilj bio dobijanje dijagrama normalne sile. Tako dobijeni dijagrami normalne sile su diskutovani i međusobno poređeni za slučaj oba modelovana motora.

Reference

[1] Živković M. : Motori sa unutrašnjim sagorevanjem,Drugi deo, Mašinski Fakultet, Beograd, 1990.
[2] Tomić M. iPetrović S. : Motorisaunutrašnjimsagorevanjem, Četvrtoizdanje, MašinskiFakultet, Beograd, 2008.
[3] Mahalec I., Lulić Z., Kozarac D. : Motori s unutrarnjim izgaranjem, FSB Zagreb, 2010.
Objavljeno
2022-09-04
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo