MATEMATIČKI MODEL TRANSFORMATORA SA NAMOTAJIMA SPREGNUTIM U SLOMLjENU ZVEZDU

  • Ognjen Kundačina
  • Marko Obrenić
  • Predrag Vidović
Ključne reči: Transformatori, Konekcije namotaja transformatora, Slomljena zvezda

Apstrakt

U okviru rada objašnjen je način mode­lovanja transformatora sa namotajima spregnutim u slom­ljenu zvezdu za potrebe osnovnih proračuna u elektro­energetskim sistemima. U teorijskom delu rada izvedene su generalne ekvivalentne šeme transformatora sprege Yz1, Yz5 i Yz9, a zatim su izvedene i konkretne ekvivalentne šeme transformatora sa spregom Yz5. U praktičnom delu rada izvršena je verifikacija izvedenih modela vršeći proračune tokova snaga za jednostavne test mreže.

Reference

[1] V.C.Strezoski, S.R.Milakovic, “Ekvivalentne šeme elektroenergetskih transformatora u analizi stacionarnih režima”, Srbija, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, EPS–JP “Elektrovojvodina”, MP “STYLOS”, 1998.
[2] P.Vidović, “Transformatori sa niskonaponskim namotajima povezanim u slomljenu zvezdu”, skripta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
[3] D. Popović, D. Bekut, V. Treskanica, “Specijalizovani DMS algoritmi”, Srbija: Novi Sad, DMS Grupa DOO za elektroenergetski inžinjering, 2004.
Objavljeno
2019-02-28
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo