ASINHRONI PRINCIPI U JAVASCRIPT PROGRAMSKOM JEZIKU

  • Sonja Trpovski
  • Marko Striško
Ključne reči: Asinhroni principi, JavaScript

Apstrakt

Tema rada je proučavanje asinhronih principa i definisanih šablona prilikom rada sa asinhro­nošću u JavaScript programskom jeziku. Tokom rada su prikazani različiti principi koji omogućavaju rad sa asinhronim podacima, kako onih osnovnih, tako i onih za čije razumevanje je potrebno čvrsto znanje prethodnih osnovnih principa. Svaki princip sa sobom nosi svoje prednosti i mane, koje su adekvatno objašnjene prime­rima u obliku programskog koda.

Reference

[1] https://eloquentjavascript.net/11_async.html (pristupljeno u junu 2018.)
[2] K. Gallaba, A. Mesbah and I. Beschastnikh, “Don’t call us, we’ll call you: Characterizing Callbacks in JavaScript”, Canada 2015.
[3] Kyle Simpson, “ You Don’t Know JS: Async & Performance.”, USA 2015.
[4] Daniel Parker, “JavaScript with Promises”, USA 2015
[5] Keheliya Gallaba, “Characterizing and refactoring asynchronous JavaScript callbacks”, University of Moratuwa, 2011
[6] Mark Clow, “Observers, Reactive Programming and RxJS”, California 2018.
[7] https://docs.google.com/document/d/-1F5Ug0jcrm031vhSMJEOgp1l-Is-Vf0UCNDY-LsQtAIY (pristupljeno u avgustu 2018.)
Objavljeno
2019-02-28
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo