RAZVOJ OPTIČKOG KOMUNIKACIONOG UREĐAJA ZA RAD U SLOBODNOM PROSTORU

  • Sonja Trpovski
  • Vojislav Milivojević
Ključne reči: Free space optics, embedded software, PCB projektovanje, telekomunikacije

Apstrakt

U ovom radu opisan je proces razvoja free space optics uređaja. Uz pomoć kolimiranog snopa svetlosti dva projeknovana uređaja prenose podatke bežično na razdaljini do 150 m i protokom od 10 Gbps. Detaljno je opisan razvoj hardvera i softvera, kao i sva istraživanja koja su omogućila realizaciju ovakvog uređaja.

Reference

[1] Z. Ghassemlooy and W. Popoola, “Terrestrial free-space optical communications,” in Mobile and Wireless Communications Network Layer, 2010, pp. 355–392.
[2] Koruza Compute Module board Manual, Online: https://github.com/IRNAS/koruza-compute-module/blob/board_1.x/koruza_CM_Manual.md
[3] Small form-factor pluggable transceiver, Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Small_form-factor_pluggable_transceiver
[4] JESD204B Eye Scan, Online: https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/jesd_eye_scan
[5] Unipolar Stepper Motor, Online: https://www.circuitspecialists.com/blog/unipolar-stepper-motor-vs-bipolar-stepper-motors/
Objavljeno
2019-02-28
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo