POSTOJANOST TEKSTILNIH MATERIJALA ODŠTAMPANIH GRAFIČKIM SISTEMOM POLYPRINT TEXJET ECHO2

  • Valentina Došić
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Rastko Milošević
Ključne reči: digitalna štampa, tekstil, kontrola kvaliteta

Apstrakt

U okviru rada predstavljena su istraživanja iz oblasti digitalne štampe. Cilj ovog rada je bila procjena izdržljivosti otiska u boji na tekstilnim materijalima, koji su štampani digitalnom tehnikom štampe (ink jet), pod uticajem toplote i trljanjem. Pri tome je varirana podloga na kojoj je vršena štampa. Štampanje je vršeno na tri tekstilna materijala iste gramature, ali različite boje (bijeli, svijetlo bojeni, tamno bojeni). Ispitivanja su zasnovana na skeniranju uzoraka, mjerenju spektrofotometrijskih vrijednosti, te izlaganju uzoraka pod uticajem toplote i trljanja.

Reference

[1] Kašiković, N. (2012) Razvoj modela praćenja procesnih parametara štampe tekstilnih materijala. Doktorska disertacija. Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn.
[2] Novaković, D., Kašiković, N. (2013) Digitalna štampa. Novi Sad, FTN Izdavaštvo
[3] https://polyprintdtg.com/texjet-echo2/ (pristupljeno u martu 2022.)
[4] TF411 Electronic Crock Meter(id:4990353) Product details - View TF411 Electronic Crock Meter from TESTEX Textile Instrument Ltd - EC21 (pristupljeno u martu 2022.)
Objavljeno
2022-09-08