DIGITALNA INK JET ŠTAMPA NA KERAMIČKIM PLOČICAMA

  • Svetlana Isakov
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Rastko Milošević
Ključne reči: Digitalna štampa, Ink Jet, keramičke pločice

Apstrakt

U okviru rada je predstavljen princip Ink Jet štampe sa akcentom na piezoelektričnu aktivaciju. Za štampu je korišćen grafički sistem EVOLVE EVOeight sa recirkulacijskom glavom za štampu serije Seiko RC 1536. Za potrebe istraživanja je kreirana i odštampana test karta porasta tonskih vrednosti na mat i sjajnim zidnim pločicama u četiri različite rezolucije: 150 dpi, 200 dpi, 250.83 dpi i 360 dpi. Izvršena su merenja CIE Lab vrednosti, razlike boja, porasta tonskih vrednosti, optičke gustine i beline i žutoće. Takođe je odrađena i analiza merenja i rezultata karakteristika keramičkih pločica po standardima koji se koriste za samu proveru kvaliteta pločica. Cilj istraživanja jeste da se vidi kako se princip rada Ink Jet štampe koristi za dekoraciju keramičkih pločica, kao i sama procena kvaliteta štampe, analiza i upoređivanje uzoraka pomoću odgovarajućih metoda, ISO standarda i uređaja.

Reference

[1] Martin, G.D., Hutchings, I. M., Inkjet Technology for Digital Fabrication, Inkjet Research Centre, Institute for Manufacturing, University of Cambridge, United Kingdom, 2013.
[2] Kašiković, N., Novaković, D., Jurič, I., Digitalna štampa, praktikum za vežbe. FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2016
[3] Novaković, D., Kašiković, N., Digitalna štampa, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2013.
Objavljeno
2022-09-08
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn