RAZVOJNO OKRUŽENJE ZA PROJEKTOVANJE I GENERISANJE KODA NEURONSKIH MREŽA

  • Sonja Trpovski
  • Aleksandra Mitrović
Ključne reči: Neuronske mreže, generator koda, DSL, IDE

Apstrakt

U ovom radu je predstavljeno razvojno okruženje za kreiranje modela neuronskih mreža i generisanje koda na osnovu istih. Takođe, objašnjen je i grafički DSL koji se koristi za izradu modela i prikazan je primer upotrebe okruženja.

Reference

[1] A. Mitrović, “Razvojno okruženje za projektovanje i generisanje koda fazi logičkih kontrolera,” Bachelor thesis, University of Novi Sad, Novi Sad, 2017.
[2] “PyTorch,” 2018. [Na mreži]. Dostupno na: https://pytorch.org/. [Pristupljeno: 11-Sep-2018].
[3] “Qt for Python - Qt Wiki,” 2018. [Na mreži]. Dostupno na: https://wiki.qt.io/Qt_for_Python. [Pristupljeno: 11-Sep-2018].
[4] “Model/View Programming | An editable model,” 2018. [Na mreži]. Dostupno na: http://doc.qt.io/qt-5/model-view-programming.html#an-editable-model. [Pristupljeno: 18-Sep-2018].
[5] “Welcome to Jinja2 — Jinja2 Documentation (2.10),” 2018. [Na mreži]. Dostupno na: http://jinja.pocoo.org/docs/2.10/. [Pristupljeno: 11-Sep-2018].
[6] “TensorBoard: Graph Visualization,” TensorFlow, 2018. [Na mreži]. Dostupno na: https://www.tensorflow.org/guide/graph_viz. [Pristupljeno: 19-Sep-2018].
Objavljeno
2019-02-25
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo