MODULARNI SISTEM ZA OBRADU ANALOGNIH SIGNALA

  • Sonja Trpovski
  • Ana Mitrović
Ključne reči: analogna obrada signala, operacioni pojačavač, modularni sistem

Apstrakt

U radu je dat opis modularnog sistema konstruisanog od različitih štampanih ploča, od kojih svaka ima posebnu funkciju za obradu analognog signala. Sistem je predviđen za korišćenje na predavanjima i vežbama u okviru osnovnih studija elektrotehnike kao sredstvo učenja. Dat je opis razvojnog softvera i prototipskog hardverskog rešenja, a prikazano je i testiranje hardvera sa rezultatima obrade signala.

Reference

[1] Radojle Radetić, „Operacioni pojačavači – odabrana poglavlja“, Bor, 2013.
[2] Bruce Carter, Thomas R. Brown, „Handbook of operational amplifier applications“, Texas Instruments Incorporated, 2001.
[3] James K. Roberge, „OPERATIONAL AMPLIFIERS: Theory and Practice“, Massachusetts Institute of Technology, 1975.
[4] https://www.altium.com/ (19.09.2018.)
Objavljeno
2019-02-25
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo