RAZVOJ WEB APLIKACIJA SA SPRING DATA REST NA PRIMERU APLIKACIJE ZA PRAĆENJE ZADATAKA

  • Igor Gere
  • Sonja Trpovski
Ključne reči: Java, Spring, JPA, REST

Apstrakt

U ovom radu prikazan je razvoj demonstrativne web aplikacije korišćenjem Spring Data REST modula popularnog framework-a Spring. Ukazane su neke prednosti i mane korišćenja modula koji je u fokusu ovog rada.

Reference

[1] https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs-/dissertation/top.htm
(pristupljeno u avgustu 2018. godine)
[2] https://martinfowler.com/articles/-richardsonMaturityModel.html
(pristupljeno u avgustu 2018. godine)
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework
(pristupljeno u avgustu 2018. godine)
[4] https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/ (pristupljeno u avgustu 2018. godine)
[5] https://docs.spring.io/spring-data/rest/docs/current/reference/html/ (pristupljeno u avgustu 2018. godine)
Objavljeno
2019-02-25
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo