СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ИСТРОШЕНИМ БАТЕРИЈАМА И АКУМУЛАТОРИМА У ОПШТИНАМА БОРСКОГ ОКРУГА

  • Даница Милошевић
  • Бојан Батинић Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka - Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na rad
Ključne reči: батерије и акумулатори, управљање батеријама и акумулаторима, процес сакупљања, складиштење, рециклажа

Apstrakt

У раду су приказани модели сакупљања батерија и акумулатора како у појединим земљама Европе тако и код нас, као и садашња пракса у општинама Борског округа.

Reference

[1] М. Беоковић, И. Мемишевић: ,,Електрохемијски извор електричне енергије и пуњачи акумулатора, Војноиздавачки завод, Београд, 1983.
[2] Агенција за заштиту животне средине,www.sepa.gov.rs./download/NRIZ_podaci/PTO2015.pdf
[3] Регионални план управљања отпадом за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац, 2018
[4] Закон о управљању отпадом, (,,Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон)
[5] Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл.гласник РС", бр. 86/2010)
[6] Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл. гласник РС“, број 88/2010)
[7] Б. Јовановић, Д. Петровић, Д. Јекић, С. Међо: ,,Поступање са батеријама иа акумулаторима на крају животног века”, Infoteh, Јахорина, 2012
Objavljeno
2019-09-30
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu