ПРИКАЗ 3D МОДЕЛА ГРАДОВА У СИСТЕМИМА ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ

  • Стеван Милованов
Ključne reči: 3D модел града, виртуелна реалност, CityGML, LiDAR

Apstrakt

У овом раду је описан поступак добијања 3D модела града у CityGML формату на основу података добијених авионским ласерским скенирањем за подручје Петроварадинске тврђаве. Визуализација добијеног 3D модела града извршена је у једној од интернет базираних апликација намењеној приказу виртуелне реалности.

Reference

[1] F. Biljecki, J. Stoter, H. Ledoux, S. Zlatanova, A. Çöltekin, “Applications of 3D City Models: State of the Art Review”, ISPRS International Journal of Geo-Information, ISSN 2220-9964, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 2015.
[2] F. Biljecki, “Level of detail in 3D city models”, PhD thesis, TU Delft, 2017.
[3] J. Shan, C. K. Toth, “Topographic Laser Ranging and Scanning - Principles and Processing“, Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2008.
[4] M. Agnes, “Webster’s New World College Dictionary”, John Wiley & Sons Incorporated, 2003.
[5] OGC, “OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard 2.0.0.”, OGC Specification, 2012.
[6] https://aframe.io/docs/0.8.0/introduction/ (приступљено у септембру 2018.).
Objavljeno
2019-01-30
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo