GEOPORTAL ZA 3D PRIKAZ GRADSKIH PODRUČJA

  • Nastasija Grujić
Ključne reči: Django, GeoDjango, Potree, 3D vizuelizacija gradova, Geoportal, Vizuelizacija

Apstrakt

Prikazani su tehnički aspekti vezani za razvijanje Geoportala, standardi i regulative koje se prime­njuju u oblasti upravljanja prostornim podacima, kao i koncepti 3D vizuelizacije gradova. U okviru studije slučaja urađena je vizuelizacija prostornih podataka korišćenjem Leaflet i MapBox JavaScript biblioteke, pri čemu je Map­Box biblioteka iskorišćena za 3D vizuelizaciju gradova, dok je Leaflet iskorišćena za 2D vizuelizaciju vektorskih podataka. Izvršena je i 3D vizuelizacija oblaka tačaka koji su nastali terestričkim laserskim snimanjem Petrovara­dinske tvrđave u Novom Sadu. Svi ti podaci su integerisani u jednu web aplikaciju koja čini simulaciju Geoportala. Za implementaciju aplikacije, iskorišćena su besplatna soft­verska rešenja: Django sa ekstenzijom GeoDjango, Post­greSQL sa ektenzijom PostGIS i RESTful web servisi.

Reference

[1] http://geo.ftn.uns.ac.rs/course/view.php?id=308 (pristupljeno u septembru 2018.)
[2] https://books.google.rs/books/about/Geographic_-Visualization.html?id=71rRm1xDEYwC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (pristupljeno u septembru 2018.)
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/3D_city_models (pristupljeno u septembru 2018.)
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/3D_city_models (pristupljeno u septembru 2018.)
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Django_(web_framework) (pristupljeno u septembru 2018.)
[6] http://slides.com/jingchuanchen/a-brief-introduction-to-django#/4 (pristupljeno u septembru 2018.)
[7] http://jinja.pocoo.org/ (pristupljeno u septembru 2018.)
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/WebGL (pristupljeno u septembru 2018.)
[9] https://www.researchgate.net/publication/309358171-_Potree_Rendering_Large_Point_Clouds_in_Web_Browsers (pristupljeno u septembru 2018.)
Objavljeno
2019-01-30
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo