УЛОГА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У УСПОСТАВИ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

  • Рада Радић
Ključne reči: Излагање података на јавни увид, Јединствена евиденција, еТерраСофт

Apstrakt

У овом раду је приказано стање катастарског система у Републици Српској кроз историју. Описан је поступак излагања података на јавни увид, као и информациони систем у којем се одржавају катастарски подаци у РС.

Reference

[1] Стојчиновић М, Сарић М. (2015): Закон о премјеру и катастру Републике Српске, препреке и дилеме у раду Комисије за излагање, Прегледни рад, Бања Лука, Босна и Херцеговина
[2] Цвијовић Ч. (2012): Процедуре и поступци у катастру непокретности, Скрипта, Београд, Србија
[3] Говедарица М, Радуловић А, Сладић Д, Поповић Д. (2018): LADM – Experiences and Challenges in Implementation, Стручна студија, 7th International FIG Workshop on the Land Administration Domain Model, Загреб, Хрватска
Objavljeno
2019-01-30
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo