DEFORMACIONA ANALIZA BRANE „ŠELEVRENAC“

  • Tamara Stevanović
Ključne reči: analiza deformacija, brana

Apstrakt

U okviru rada teorijski su obrađene oblasti vezane za metode i koncepciju tehničkog osmat­ranja brana, uzročnike i vrste deformacija građevinskih objekata, formiranje deformacionog modela brane i deformacionu analizu. Eksperimentalni deo ovog rada zasnovan je na analizi deformacionih pojava,koja je vršena na bazi vektora pomeranja u vertikalnoj ravni.

Reference

[1] Ašanin S. Božić B. Dinamičko praćenje deformacionih struktura u realnom vremenu.Vodoprivreda. [Internet].
Dostupno na: http://www.vodoprivreda.net/wp-content/uploads/2014/08/dinamicko.pdf [pristupljeno na dan 30. mart 2018].
[2] Ninkov T. Sušić Z. (2014) Inženjerska geodezija 3 (prezentacija: Geodetski radovi pri projektovanju hidrotehničkih objekata). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka;
[3] Cvetković Č. Primena geodezije u inženjerstvu. Beograd: Građevinska knjiga.; 1970. 580 str.
[4] Joksimović M. Brane. Beograd: Rad; 1948. str.34-56
[5] Stojić P. Hidrotehničke građevine. Split: Građevinski fakultet sveučilišta u Splitu; 1997. 481 str.
[6] Kujundžić B. Osmatranje visokih brana u FNRJ. Beograd: Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“; 1960.
[7] Anon (2009) . Hidrotehničke građevine. (3. dio).Sveučulište u Splitu. Split [Internet] Dostupno na:
http://www.grad.hr/nastava/hidrotehnika/gf/hidrotehnicke_gradevine/nastavni_materijali/Dio2/Nasutebrane%20i%20dalje.pdf [pristupljeno na dan 06. april 2018].
[8] Ninkov T. Projektovanje geodetskih mreža u inženjerskoj geodeziji (pisano predavanje). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka; 2012 str. 51-94
[9] Slobodan A, Branko B. Dinamičko praćenje deformacionih struktura u realnom vremenu. Institut za geodeziju, Građevinski fakultet, Beograd. Str. 24-28
Dostupno na: http://www.vodoprivreda.net/wp-content/uploads/2014/08/dinamicko.pdf [pristupljeno na dan 15. april 2018]. Str. 377-384
[10] Slobodan A. (2003). Inženjerska geodezija 1. Beograd: Ageo; Str. 90-92
[11] Mihajlović K., Aleksić I. (2008). Koncepti mreža u geodetskom premeru. Beograd. Monting. str. 605-674
[12] Mihailović, K. i Aleksić, I. (1994). Deformaciona analiza geodetskih mreža. Beograd: Građevinski fakultet u Beogradu. Str 76-94
[13] Ninkov, T. (1985). Deformaciona analiza i njena praktična primena. Geodetski list. 39 (7–9), str. 167-178.
[14] T. Ninkov (n.d.) Deformaciona merenja,geodetske mreze, inzenjerska geodezija i tacnost merenja (skripta). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka; 2012
[15] Batilović M. (2015) Identifikacija pomeranja primenom različitih metoda deformacione analize. Master Rad. Novi Sad. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu str. Str. 33- 44
[16] Perović G. Precizna geodetska merenja (Monografija 2). Beograd: Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; 2007. 216 str.
Objavljeno
2019-01-30
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo