RAZLOMLJENO PROGRAMIRANJE

  • Ivana Bojović
  • Nebojša Ralević
Ključne reči: linearno i nelinearno programiranje, razlomljeno programiranje, simpleks metod

Apstrakt

Predmet istraživanja rada jeste uvid u teoriju nelinearne optimizacije i algoritme korisne za rešavanje problema razlomljenog programiranja, kao i rešavanje problema linearnog programiranja, gde je najveća pažnja posve­ćena simpleks metodi. Razlomljeno linearno programi­ranje (RLP) predstavlja metod za dobijanje rešenja klase problema nelinearnog programiranja u kojima se funk­cija cilja može prikazati kao količnik dve nove funkcije uz pretpostavku da funkcija imenioca na svom domenu ne dostiže nultu vrednost. Ograničenja mogu biti u linearnoj ili nelinearnoj formi. Autori ovog rada opredelili su se da prikažu suštinu modela RLP u kojima su zadata ograničenja linearna. Najveći broj pokazatelja uspešnosti poslovanja (ekono­mičnost, pro­duktivnost, rentabilnost...) zadat je u formi razlomka tako da je RLP podesno u upravljanju proizvodnjom i ostalim oblastima poslovanja.

Reference

[1] V. Vujičić, M. Ašić, N. Miličić, "Matematičko programiranje", Matematički institut, Beograd, (1980).
[2] S. Zlobec, J. Petrić, "Nelinearno programiranje", Naučna knjiga, Beograd, (1989).
[3] I.M. Stancu - Minasian, "Fractional Programming", Centre for mathematical Statistics, The Romanian Academy, Bucharest, (1997).
[4] I. Kuzmanović, K. Sabo, "Linearno programiranje", Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku, Osjek,(2016).
[5] D. Barkovic, "Operacijska istraživanja", Ekonomski fakultet - Osjek, Osjek, (2001).
[6] G. Giorgi, T.H. Kjeldesen, "Traces And Emergence of Nonlinear Programming", Birkhauser, Roskilde, (2014).
[7] V. Kovačević - Vujičić, "Operaciona istraživanja, Nelinearno programiranje - materijal za predavanja", Fakultet organizacionih nauka, Beograd, strane 2-16, (2009).
[8] I. Aganovic, K. Veselić, "Matematičke metode i modeli", Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku, Osjek,(2009).
[9] Lj. Kocić, G. Milovanovic, S. Marinković, "Operaciona istraživanja", Elektronski fakultet, Niš, (2008).
[10] S. Boyd, L.Vandenberghe, Convex Optimization", CambridgeUniversity Press, NewYork, (2004).
[11] M. Ivanovic, "Nelinearno programiranje - materijal sa vežbi", Matematčki fakultet, Beograd,strane 4-12, (2013).
[12] M. Šovljanski, "Primena linearnog programiranja u rešavanju igara nulte sume", Prirodno – matematički fakultet, Novi Sad, strane 8-26, (2011).
[13] G. Milovanović, P. Stanimirović, "Simbolička implemen-tacija nelinearne optimizacije", Naučna knjiga, Niš, (2002).
Objavljeno
2019-01-30
Sekcija
Matematika u tehnici