KONTROLA KVALITETA OTISAKA U INK JET ŠTAMPI

  • Uroš Milošević
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Rastko Milošević
Ključne reči: digitalna štampa, kontrola kvaliteta, Image J metoda

Apstrakt

U okviru rada predstavljena su istraživanja iz oblasti digitalne štampe. Štampanje je vršeno na tri različite podloge korišćenjem tri različite štamparske mašine. Istraživanja su zasnovana na ispitivanju kvaliteta štampanih otisaka, zatim njihovom skeniranju i digitalnom merenju putem Image J metode kontrole kvaliteta, kao i merenju spektrofotometrijskih vrednosti otisaka na podlogama i analizi dobijenih rezultata na osnovu kojih je ustanovljen kvalitet datih otisaka u odnosu na vrstu podloge i štamparsku mašinu na kojoj su dobijeni.

Reference

[1] Novaković D., Kašiković N. (2013), Digitalna štampa - udžbenik, FTN izdavaštvo, Novi Sad.
[2] Kašiković N., (2018) Materijal sa predavanja –Digitalna štampa [Online] Dostupno na: http://www.grid.uns.ac.rs/storage/download.php?fajl=999600eb275cc7196161261972daa59b [Pristupljeno 18.12.2018.]
[3] Grid (2016) Nova merna oprema u GRID laboratoriji. [Online], Dostupno na: http://www.grid.uns.ac.rs/vest.html?vest=23 , [Pristupljeno:20.12.2018]
Objavljeno
2019-09-26
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn