UNAPREĐENJE PROCESA TRANSPORTA U PREDUZEĆU „TEKO MINING“

  • Stefan Tot
Ključne reči: Logistika, Interni trasnport, Outsourcing, troškovi

Apstrakt

U ovom radu je prikazan značaj unapređenja procesa internog transporta i uticaj tog unapređenja na smanjenje troškova i unapređenje celokupnog poslovanja.

Reference

[1] Mangan, Lalwani, Butcher (2008), Global Logistics and Supplz Chain Management, London
[2] Unković, Stakić (2011), Spoljnotrogvinsko i devizno poslovanje, Univerzitet Singidunum, Beograd
[3] Jaško, Čudanov, Jevtić, Krivokapić (2014), Osnovi organizacije i menadžmenta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
[4] Vincent (2006), International outsourcing strategy and competitiveness, Paris
[5] Nakajima (1988), Introduction to TPM, The Japan Institute for plant maintenance, Portland
Objavljeno
2019-01-29
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment