UPRAVLJANJE ZALIHAMA U KOMPANIJI NORMA GROUP

  • Marija Pejović
Ključne reči: upravljanje zalihama, zalihe, magacin, skladištenje

Apstrakt

U radu su prikazane prednosti i nedostaci zaliha, snimak stanja poslovanja preduzeća Norma grupa, postojeći problemi pri upravljanju zalihama kao i predložene mere unapređenja za predstavljene izazove u poslovanju.

Reference

[1] Prezentacije PPTL prof. dr. sc. Goran Đukić, datum pristupa: 04.07.2017.
[2] Uvod u poslovnu logistiku, Segetlija Zdenko, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, 2002.
[3] Romney, Steinbart, Cushing 1997.
[4] Suvremeni pristupi upravljanju zalihama, prof. dr. sc. Drago Pupavac, Veleučilište u Rijeci, Rijeka
[5] Menadžment logističkih sustava, Zelenika Ratko, Pupavac Drago, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2008.
Objavljeno
2019-01-29
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment