KLIMATSKI RIZICI I UTICAJI NA INDUSTRIJU OSIGURANJA

  • Ružica Dereta
Ključne reči: Klimatske promene, katastrofalan događaj

Apstrakt

Svedoci smo svakodnevnih katastro­falnih događaja koji nastaju kao posledica klimatskih promena i koje utiču na kvalitet života širom sveta. Klimatske promene se smatraju jednom od najvećih pretnji čovečanstvu i prirodi. Klima se uvek menjala i konstantno nastavlja da se menja. U ovom radu će biti dat pregled katastrofalnih događaja nastalih kao rezultat klimatskih promena u poslednjih 50 godina, kao i njihov uticaj na čovečanstvo, ali i poslovanje osiguravajućih i reosiguravajućih društava.

Reference

[1] V. Avdalović: „Principi osiguranja“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007.
[2] D. Mrkšić., J. Miloradić, N. Žarković: “Uvod u osiguranje i životna osiguranja“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2006.
[3] R.Vujović, A.S.Jovanović, J.Todorović: „Unapređenje metoda upravljanja rizikom u industrijskim postrojenjima“
[4] https://www.iii.org/table-archive/20579 (pristupljeno u septembru 2018.)
[5] http://www.swissre.com/reinsurance/insurers/property_specialty/2015_10_years_later_hurricane_katrina.html (pristupljeno u septembru 2018.)
[6] https://www.livescience.com/39110-japan-2011-earthquake-tsunami-facts.html(pristupljeno u septembru 2018.)
[7] http://www.swissre.com/library/publication-sigma/sigma_1_2018_en.html str. 19 (pristupljeno u septembru 2018.)
Objavljeno
2019-01-29
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment