TEHNOLOGIJA PRAĆENJA OČNIH POKRETA I PRIMERI SOFTVERSKE PODRŠKE

  • Ivan Jaramazović
Ključne reči: Praćenje očnih pokreta, dijagnostika, Biomedicinsko inženjerstvo, pokreti očiju

Apstrakt

U radu je opisana struktura ljudskog oka, metoda praćenja očnih pokreta, komercijalni eye tracking uređaji, gde se vrši snimanje i kakav je postupak pre snimanja. Takođe, analiziran je rad programa GazePointer, Ogama, GazeBoard, GazeRecorderAPI, RealEye i PyGaze, odnosno opisana je oprema korištena za rad i interpretacija rezultata dobijenih pomoću navedenih šest programa.

Reference

[1] http://osdoc.cogsci.nl/3.1/manual/eyetracking/pygaze/
[2] http://www.ogama.net/
[3] http://www.pygaze.org/
[4] Radmila Gudović, Marija Mihalj, Nada Mihić, Ljilja Mijatov-Ukropina, Danica Obradović, Ljubica Stojšić-Džunja “Anatomija za student zdravstvene nege” Medicinski fakultet Novi Sad, 2012.
[5] https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/eye-tracking.html
[6] http://www.eyetracking.com
[7] https://www.tobiipro.com/learn-and-support/learn/eye-tracking-essentials/how-do-tobii-eye-trackers-work/
[8] https://www.tobiidynavox.com/about/about-us/how-eye-tracking-works/
[9] https://techcrunch.com/2017/02/19/unlocking-the-potential-of-eye-tracking-technology/
[10] https://usabilitygeek.com/what-is-eye-tracking-when-to-use-it/
[11] https://gazerecorder.com/gazeboard/
[12] https://gazerecorder.com/gazerecorder-api/
[13] https://www.realeye.io/
[14] https://www.e2esoft.com/ivcam/
Objavljeno
2021-10-10
Sekcija
Biomedicinsko inženjerstvo