ODNOS ŽIVOTA I UMJETNOSTI KROZ PERFORMANS SVINJA I VILA

  • Anja Tasovac
Ključne reči: performans, život, umjetnost, teorija selfa, marginalna umjetnost

Apstrakt

Master umjetnički projekat – perfor­mans Svinja i Vila je prije svega produkt životnog, a zatim umjetničkog procesa. Bavi se, i govori o nepostojanju granice između života i umjetnosti, kroz dvije neodvojive krajnosti naše ličnosti. Za potrebe ovog rada bavila sam se istraživanjem i proučavanjem teorije selfa u psihologiji i teorije selfa u umjetnosti, kao i proučavanjem marginalne umjetnosti. U studijama slučaja analizirala sam autobiografije odabranih umjetnika: Luize Buržoa (Louise Bourgeois), Marine Abramović i Božidara Mandića.

Reference

[1] Zdenka Gruden, Pravi self – preduvjet stvaralaštva, stručni rad, 2003.
[2] Vlasta Štalekar, O umjetnosti i psihoterapiji, Soc. psihijat., Vol. 42 (2014) Br. 3
[3] Naumberg M. Likovna terapija: njen obim i funkcija. Illinois: Thomas, 1958.
[4] Lenard Koen, Plamen: poezija, pesme i izbor iz beležnica, Geopolitika izdavaštvo, 2021 (Novi Sad : Art print)
[5] Milena Marković, Deca, Beograd : LOM, 2021
[6] Miško Šuvaković, Platforme bioarta
[7] Nebojša Milenković, Natrag, Božidar Mandić i Porodica bistrih potoka, Novi Sad, 2015.
[8] Marina Abramović, Prolazim kroz zidove: memoari, Samizdat, 2018.
[9] Hilman Džejms, San i Donji svet, Fedon, Beograd, 2013.
[10] Antoni De Melo, Put ljubavi, LOM, Beograd 1997.
Objavljeno
2021-10-10
Sekcija
Scenska arhitektura i dizajn