„f(x)=osetljivost, performativna instalacija

  • Aleksandra Tatić
Ključne reči: Osetljivost, Drugi svet, Performativna instalacija, Mrak, Scenski dizajn

Apstrakt

U master radu bavim se temom osetljivosti, kao glavnom funkcijom jednog ljudskog bića, sa jedne strane kao uzrokom, a sa druge kao posledicom interakcije sa okruženjem. Okvir za ovo istraživanje predstavlja pitanje percepcije stvarnog sveta, uticaj akcije u stvarnom svetu na unutrašnji svet, a zatim i posledice reakcija na stvaran svet. Ideja ovog rada jeste da poveže i pomiri ove pojmove i da prikaže njihov međusobni odnos, sa ciljem da približi shvatanje stvarnosti i svakodnevnog života osetljive osobe. Kao ishod teorijskog i umetničkog istraživanja, i bavljenja prethodno navedenim pojmovima, nastaje umetnički rad, instalacija „f(x)=osetljivost“, koja poziva publiku da na performativan način učestvuje u rekreiranju osećaja osetljivosti.

Reference

[1] Hilman, Džejms, San i Donji svet, Fedon, Beograd, 2013, str. 87.
[2] (grč. psyche) – duša, duh. Vujaklija, Milan, Rečnik stranih izraza.
[3] Hilman, Džejms, San i Donji svet, Fedon, Beograd, 2013, str. 91
[4] Hilman, Džejms, San i Donji svet, Fedon, Beograd, 2013, str. 111
[5] Cvetić Mariela, Das Unheimliche psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora, 60.str
[6] Žižek, Slavoj, Sublimni objek ideologije, Artzin, Zagreb, 2002. str. 181
[7] Hilman, Džejms, San i Donji svet, Fedon, Beograd, 2013, str. 116
[8] https://www.moma.org/collection/works/98440, pristupljeno 05.07.2021.
Objavljeno
2021-10-10
Sekcija
Scenska arhitektura i dizajn