ANALIZA BEZBEDNOSTI OD POŽARA HOTELA

  • Paja Jevtić
Ključne reči: Požar, hotel, procena rizika, evakuacija

Apstrakt

U radu je data analiza propisa I problema požarne bezbednosti u hotelima. Sprovedena je komparativna analiza propisa iz oblasti zaštite od požara za hotele u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, zak­ljučeno je da su hrvatski propisi zahtevniji od srpskih. Na osnovu aktuelnih propisa u Srbiji, urađena je analiza bezbednosti od požara hotela „Stari Krovovi“ i utvrđeno je da je rizik od požara na prihvatljivom nivou. Vreme evakuacije dobijeno proračunskom, kao i softverskom metodom, je u granicama dozvoljenim propisima.

Reference

[1] Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene („Službeni glasnik RS“ br. 22/2019)
[2] Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009, 20/2015, i 87/2018 – dr zakoni)
[3] https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/pps/pps_4.pdf (pristupljeno u maju 2021.)
[4] https://www.thunderheadeng.com/pathfinder/ (pristupljeno u maju 2021.)
[5] https://firesafeeurope.eu/ (pristupljeno u maju 2021.)
Objavljeno
2021-10-10
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara