STRATEŠKO UPRAVLJANJE ONLAJN MARKETING AKTIVNOSTIMA U BANKARSKOM SEKTORU

  • Milana Krivić
  • Slavka Nikolić
Ključne reči: Marketing, Strategija, društvene mreže, bankarski sektor

Apstrakt

Ovaj rad sastoji se od pet delova, koji čine celinu. Prvi deo se sastoji od standardnog, uvodnog dela, u kojem su opisani problemi predmeta istraživanja, postavljeni ciljevi rada i metode korišćene u izradi rada. Drugi deo rada prikazuje osnovu marketinga usluga. U ovom delu detaljno je objašnjen marketing miks. Takođe, posebno je akcentovana marketing strategija, kroz osnovne aktivnosti svakog strateškog upravljanja, analizu, planiranje, primenu i kontrolu, kao i deo koji se odnosi na tržišno pozicioniranje u kontekstu tržišta bankarskih usluga. U trećem delu definisan je marketing društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter itd.), njegove prednosti i nedostaci. Četvrti deo govori o samoj OTP banci, njenom nastanku, udruživanju sa drugim bankama i glavnim poslovnicima.

Peti deo obuhvata zaključak, gde su obrazložene pozitivne i negativne strane celokupnog marketinga i zadovoljstvo korisnika uslugama OTP banke, prikazano kroz javne prepiske između banke i korisnika na društvenim mrežama.  radova.

Reference

[1] Kotler, Philip. (1988). Upravljanje marketingom 1. Zagreb: Informator.
[2] Bratko, Previšić. (2011). Marketing. Zagreb: Sinergija.
[3] Lončar. (2011). Uloga analitičkog marketinga u formulisanju promotivne i distributivne strategije preduzeća. Ekonomski horizonti, 13(1), 43-46.
[4] Kotler, Wong, Saunders, Armstrong. (2006). Osnove marketinga. Zagreb: Mate.
[5] Instagram. (2018). Instragram, OTP banka. Preuzeto sa Instragrama:
https://www.instagram.com/otpbanka.rs/?hl=sr
Objavljeno
2019-01-28
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment