RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA UPRAVLJAČKOG DELA SOLARNOG SISTEMA ZA DVOOSNO PRAĆENJE POLOŽAJA SUNCA U REALNOM VREMENU

  • Momčilo Medaković
Ključne reči: Solarna energija, NOAA algoritam, programabilno logički kontroler PLC, dvoosno praćenje Sunca

Apstrakt

U ovom radu predstavljen je značaj solarne energije, sa fokusom na dvoosne sisteme za praćenje položaja Sunca. Zahvaljujući poznavanju NOAA algoritma za praćenje položaja Sunca u realnom vremenu, prikazano je rešenje implementirano u obliku biblioteke na PLC kontro­leru. Praćenje je omogućeno izračunavanjem azimutnog i zenitnog ugla. Prikazan je izbor komponenata jednog ovak­vog sistema kao i njihova mrežna topologija. Takođe, iz­dvojena su neka od softverskih rešenja dostupnih na svet­skom tržištu. Ilustrovani su dobijeni rezultati i upoređeni su sa dostupnim rešenjima. Na osnovu upoređenih rezultata zaključuje se da je implementacija uspešno realizovana, sa mogućnostima daljeg proširenja.

Reference

[1] http://www.visionias.in (pristupljeno u maju 2021)
[2] https://new.siemens.com/global/en/markets/machinebuilding/solar-production-machines/solar-tracking.html (pristupljeno u maju 2021)
[3] Reda, I., & Andreas, A. (2003). Solar position algorithm for solar radiation applications. Science Direct,76,577-589. doi:10.1016/j.solener.2003.12.003
[4] NOAA(2021, 6 14). Solar Calculation Details. Preuzeto sa Global Monitoring Laboratory: https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/calcdetails.html
[5] S. Stankovski, G. Ostojić, and X. Zhang, “Influence of Industrial Internet of Things on Mechatronics”, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, vol. 1, no.1. pp. 1-6, March, 2016.
[6] S. Stankovski, G. Ostojić, I. Baranovski, M. Babić and M. Stanojević, "The Impact of Edge Computing on Industrial Automation," 2020 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 1-4, doi: 10.1109/INFOTEH48170.2020.9066341., 2020.
[7] S. Stankovski, d. Kukolj, G. Ostojić, I. Baranovski, and S. Nemet, “Trends in Artificial Intelligence for Automated Industrial Systems”, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, vol. 6, no.1. pp. 9-13, 2021.
[8] S. Stankovski, G. Ostojić, X. Zhang, I. Zečević and M. Stanojević, "Challenges with Edge Computing in Mechatronics Education," 2021 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/INFOTEH51037.2021.9400664.
Objavljeno
2021-10-07