UNAPREĐENJE PROCESA SKLADIŠTENJA U ORGANIZACIJI „VRTLARI“ DOO MALI IĐOŠ

  • Biljana Brkljač
Ključne reči: Skladištenje, logistika

Apstrakt

Predmet rada jeste prikaz procesa skladištenja u organizaciji „Vrtlari“ DOO iz Malog Iđoša. Nakon teorijskih osnova iz oblasti logistike, kompletnog procesa skladištenja, kao i metoda i tehnika koje su korišćene u radu detaljno je predstavljen i analiziran proces vođenja skladišnog poslovanja ove organizacije. U završnici rada za uočene probleme definisane su adekvatne mere unapređenja.

Reference

[1] N.Brkljač, Uticaj primene faktora uspešnosti povratne logistike i barijera za implementaciju na performanse organizacije – Doktorska disertacija, str. 31-35, Novi Sad, 2017.
[2] I. Beker, & D. Stanivuković, Integralna sistemska podrška - materijal sa predavanja. Novi Sad, 2007.
[3] I. Beker, & M. Vuković, (2014 / 2015). Projektovanje i analiza postupaka održavanja – Materijal sa predavanja. Novi Sad, 2014/2015.
[4] Baudin, M, Lean Logistics: The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods. New York: Productivity Press, 2004.
[5] Vitasek, K, Supply Chain Management Terms and Glossary. Council of Supply Chain Management Professionals, 2013.
[4] http://media.etsbor.edu.rs/2011/02/011gantogram.pdf
(pristupljeno u julu 2021.)
Objavljeno
2021-10-07
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment