MARKETING DOGAĐAJA U IT INDUSTRIJI

  • Jelena Voćkić
Ključne reči: Marketing događaja, informacione tehnologije, organizacija događaja, virtualne tehnologije

Apstrakt

Razvoj informacionih tehnologija uticao je na to da dođe do bržeg i rapidnijeg razvoja svih delatnosti, a naročito onih koje su srodne. Marketing događaja se danas, baš zbog postojanja informacionih tehnologija, u mnogome razlikuje od nonoga koje je bilo karakteristično za prošli vek. Tradicionalni postulati marketinga su i dalje prisutni, ali u izmenjenom i dopunjenom obliku. Adekvatnom upotrebom svih medija, tradicionalnih i savremenih, može da se poveća vidljivost i promocija nekog događaja, a kada je u pitanju događaj u sferi informacionih tehnologija, ciljna grupa je ta kojoj se sama promocija mora prilagoditi i približiti na adekvatan način.

Reference

[1] Jackson, N. (2013). Promoting and Marketing Events: Theory and Practice. New York: Routledge.
[2] https://blog.bizzabo.com/event-marketing-guide (pristupljeno u martu 2020)
[3] https://www.eventbrite.com/blog/event-marketing-ds00/ (pristupljeno u martu 2020)
[4] Pivac, T., & Stamenković, I. (2011). Menadžment događaja. Novi Sad: Prirodno matematičko fakultet.
[5] https://www.eventbrite.com/blog/event-marketing-strategy-ds00/ (pristupljeno u aprilu 2021)
[6] https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report (pristupljeno u aprilu 2021)
[7] https://guidebook.com/resources/post-event-evaluation-questions/ (pristupljeno u aprilu 2021)
Objavljeno
2021-10-07
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment