RAZVOJ TALENATA KAO KLJUČNI FAKTOR STVARANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI

  • admin Trpovski
Ključne reči: Talenti, konkurentska prednost, razvoj, ključan faktor

Apstrakt

Rad je posvećen analizi talenata u organizaciji, njihovom pronalaženju, razvoju, zadrža­va­nju i upravljanju njima. Talenti su istraživani kroz proces aktivnosti sektora za ljudske resurse. Istraživanje je sprovedeno u proizvodnom preduzeću kojim su obuhvaćena četiri sektora. Dobijeni rezultati ukazuju da su talenti ključan faktor stvaranja konkurentske prednosti.

Reference

Vajiheh, Saadat, (2016), Talent management: the great challenge of leading organizations, International Journal of Organizational Leadership, No. 5. Industrial Management Institut, p.103-109;
2 Mašić, B. i Đorđević-Boljanović J. (2008) Liderstvo i menadžment znanja u funkciji kreiranja konkurentske prednosti Časopis Lider-Direktor, broj 7, godina II, septembar/oktobar, str. 35-44;
3 I. Katić, N. Penezić, A. Ivanišević: Upravljanje talentima u savremenoj organizaciji, Poslovna ekonomija Business Economics, Godina X, Pregledni rad Broj II, Str 140–162;
4 Đorđević-Boljanović J, Pavić S.Ž. (2011) Osnove menadžmenta ljudskih resursa, Univerzitet Singidum,Beograd;
5 Buckingham, M. i Coffman, C. (2004.) Što najbolji svjetski menadžeri rade drukčije – prvo odbacite sva pravila. Zagreb: MASMEDIA d.o.o.
6 Bahtijarević-Šiber, F. (2014.) Strateški menadžment ljudskih potencijala: Suvremeni trendovi i izazovi. Zagreb: Školska knjiga,str 171;
7 Pološki Vokić N., Zaninović M., (2010), Analiza čimbenika fluktuacije hrvatskih zaposlenika i njihova usporedba s čimbenicima fluktuacije u najrazvijenijim zemljama svijeta, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 8, No.2, pp. 25-36;
Objavljeno
2021-10-06
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment