UTICAJ KOMUNIKACIJE NA TIMSKI RAD

  • Nataša Gajdoš
Ključne reči: Komunikacija, timski rad, konflikti, tim, organizacija

Apstrakt

U ovom projektu biće objašnjeno na koji način komunikacija utiče na timski rad, što je vrlo važno kako za pojedinca tako i za ceo tim. Biće određene hipoteze istraživanja sa grafičkim prikazom, takođe će biti naznačene i promenjive istraživanja. U ovom radu biće predstavljen i uzorak ispitivanja kao i način na koji će se uraditi obrada podataka. Na samom kraju biće prikazani i očekivani rezultati

Reference

1. Kapor-Stanulović, N. & Vrgović, P. (2013). Komunikologija za menađžere. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
2. Nešković, S. (2015). Poslovne komunikacije. Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija
3. Mitrović, S. & Melović, B. (2013). Principi savremenog menadžmenta. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
4. Grubić-Nešić, L. (2005). Razvoj ljudskih resursa. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
5. Duđak, Lj. (2015). Planiranje ljudskih resursa. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
6. Mihajlović, D. & Ristić, S. (2007). Menadžment ljduska strana. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
Objavljeno
2021-10-06
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment