UTICAJ LIDERSTVA NA ORGANIZACIONO UČENJE

  • Slavica Galečić
Ključne reči: uticaj liderstva, organizacia koja uči, učeće organizacije, motivacija, zaposleni, organizacija

Apstrakt

U radu se analizira uticaj liderstva na organizaciju koja uči, na osnovu kojih se predlažu mere unapređenja.

 

Reference

1 Mašić. B. (2010). Menadžment . Loznica: Beograd : Mladost Grup.
2 Businesstopia. (2017, 02 19). Neverbalna komunikacija u različitim kulturama. Retrieved from UnaVita: https://www.unavita.hr/neverbalna-komunikacija-u-razlicitim-kulturama/
3 Grubić-Nešić, L. (2013). Znati biti lider. Novi Sad, Vojvodina, Srbija: Faculty of Technical Science.
4 Boljanović, J. Đ., Dobrijević, G., Babić, L., & Dražeta, L. (2013). Razvoj karijere i poslovnih veština. Beograd: Univerzitet Singidunum.
5 Boljanović, J. Đ., Pavić, Ž. S. (2011). Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Loznica: Beograd : Mladost Grup.
Objavljeno
2021-10-06
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment