ANALIZA I PREDLOG MERA ZA UNAPREĐENJE SKLADIŠNOG POSLOVANJA U KOMPANIJI “GREEN BUSINESS SOLUTION DOO”

  • Tamara Stanković
Ključne reči: Logistika, Skladištenje

Apstrakt

Urađen je snimak stanja i načina poslovanja preduzeća “Green Buisness Solution DOO” Novi Sad, koje se bavi proizvodnjom ekoloških proizvoda na biljnoj bazi za ličnu i kućnu higijenu. Odnosno, prikazan je način skladištenja, karakteristike skladišta, uključujući i uočene nedostatke. Urađena je SWOT analiza, kako bi se videlo koje su snage, slabosti, šanse i pretnje ovog preduzeća. Nakon toga je izvršena analiza uz pomoć matričnog dijagrama, gde je putem matrice prikazano koji uzroci najčešće dovode do problema u skladištenju.

Reference

[1] „Logistika“, Univerzitet Singidunum, prof. dr. Dušan Regodić, Beograd, 2011.
[2] http://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat10952.pdf, datum pristupa: 24.02.2021.
[3] https://nastava.sf.bg.ac.rs/pluginfile.php/33554/mod_resource/content/1/LOGISTIKA%20I% 20SKLADISTENJE.pdf, datum pristupa: 25.02.2021
[4] https://greenbsn.com/sr/green/o-green-proizvodima/, datum pristupa: 25.02.2021.
Objavljeno
2021-10-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment