UNAPREĐENJE SISTEMA KROZ IMPLEMENTACIJU ERP-A

  • Sanja Bajunović Lončarević
Ključne reči: Logistika, nabavka, magacinsko poslovanje, implementacija ERP-a, optimizacija sistema

Apstrakt

U radu su prezentovana unapređenja, čijom implementacijom bi se postigla optimizacija sistema u internacionalnoj kompaniji „Comfort Dreams DOO“, kroz implementaciju ERP sistema. Na osnovu identifikovanja nekoliko ključnih problema sa kojima se organizacija susreće na svakodnevnom nivou, dat je predlog mera za unapređenje, koje bi mogle da doprinesu optimizaciji na svim organizacionim nivoima, sa posebnim akcentom na lanac snabdevanja u kompaniji. 

Reference

[1] What is logistics, http://www.logisticsworld.com/logistics.htm
[2] Cakić, A., Razjašnjenje definisanja transportnog lanca, Vojna akademija – Katedra logistike, Beograd, 2009.
[3] Stanivuković D., Beker I., Integralna sistemska podrška – logistika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012.
[4] https://saobracajci.files.wordpress.com/2014/06/transport-logistika.pdf
Objavljeno
2021-10-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment