BEZBJEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA

  • Dejna Šmitran
  • Slobodan Morača
Ključne reči: Računarska mreža, IT standard, bezbjednost podataka, sigurnost informacionih sistema

Apstrakt

Ovaj rad u sebi objedinjuje nekoliko krucijalnih aspekata računarskih mreža, počevši od organizacije i administracije virtuelne privatne mreže, do zaštite sistema i bezbednosti podataka. Organizacija mreže se bavi hardverskim i softverskim rješenjima koja su potrebna da bi se mreža realizovala po zahtijevima korisnika. Administraciju mreže čine njeno održavanje, nadgledanje i unapređivanje kako bi ona bila dugotrajna i efikasna, te na taj način zadovoljavala najviše IT standarde. Zaštitu sistema i bezbednost podataka čine sva hardverska i softverska rješenja neophodna da spriječe i otklone potencijalne prijetnje po sigurnost i bezbjednost sistema.

Reference

1 Feibel, W. (1995). Novell's Complete Encyclopedia of Networking . San Jose: Novell Press.
2 Collings, T., & Wall, K. (2002). Obezbjedjivanje sistema. U Red Hat Linux networking and System Administration (str. 9). Wiley Publishing, Inc.
3 5 things you need to know about Data Privacy. (2020, 12 16). Preuzeto sa Data Privacy Management: https://dataprivacymanager.net/5-things-you-need-to-know-about-data-privacy/
4 Sigurnost na internetu. (2020). Banja Luka, BiH, RS.
Objavljeno
2021-10-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment