RADNA MOTIVACIJA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJI

  • Milijana Vukašin
Ključne reči: Motivatori, Demotivatori, Zaposleni, Organizacija, Radna motivacija

Apstrakt

Istraživanje se bazira na uticaju moti­vatora i demotivatora na zaposlene u organizacijii. Cilj istraživanja je da se ustanove dobri i loši aspekti i na osnovu toga predložiti mere unapređenja.

Reference

[1] Buntak K., Droždek I., Kovačić R., “Materijalna motivacija u funkciji upravljanja ljudskim resursima”, Naučni rad, p. 56, 2016.
[2] Grubić - Nešić, L., “Razvoj ljudskih resursa”, Novi Sad: AB print, p. 56, 2006.
[3] Bahtijarević - Šiber, F., „Menadžment ljudskih potencijala“, Zagreb: Golden marketing, p. 566., 1999.
[4] Vižintin I., “Motivacija za radnu uspešnost”, Pula: Univerzitet "Jurja Dobrile", 2015.
5 https://www.link-elearning.com/lekcija-Ostale-teorije-motivacije_7283. (pristupljeno u martu 2021.)
6 Šalić D., Golijanin D., Alčaković S., “Motivacija zaposlenih u Srbiji”, Synthesis, p. 695., 2015.
7 Jokanović D., “Ključni aspekti motivacije zaposlenih u preduzećima Bosne i Hercegovine”, Banja Luka: Master rad, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, p. 24., 2015.
8 Lončarević R., “Menadžment”, Beograd: Univerzitet Singidunum, pp. 216-218., 2016.
9 Tršić-Babić A., “Faktori zadovoljstva i nezadovoljstva poslom u kreiranju efektivnog motivacionog programa za zaposlene”, Beograd: Master rad, Univerzitet Singidunum, pp. 33-36., 2013.
10 http://vasic.info/nagradivanje-i-motivisanje-zaposlenih/ (pristupljeno u martu 2021.)
11 https://www.meritplan.rs/treninzi/kompanijski/¬menadzment-vestine/liderske-vestine/ (pristupljeno u martu 2021.)
Objavljeno
2021-10-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment