UNAPREĐENJE PROCESA SKLADIŠTENJA NA GAZDINSTVU MIRKOVIĆ

  • Vukašin Mirković
  • Stevan Milisavljević
Ključne reči: Skladište, Proces skladištenja, Unapređenje procesa skladištenja, Brainstorming metoda, Ishikawa dijagram

Apstrakt

Predmet rada jeste sagleda­vanje pro­cesa skladištenja na poljoprivrednom gazdinstvu Mirković. Teorijske osnove iz ove oblasti predstavljene su u radu, kao i praktična primena metoda za unapređenje skladidštenja u ovom preduzeću, kako bi se na kraju došlo do odgovarajućih mera unapređenja.

Reference

[1] G. Avlijaš, “ Razvoj i pojam logistike ”, Univerzitet Sinergija, 2008.
[2] D. Regodić, , “Logistika”, Beograd, 2011.
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram (pristupljeno u martu 2021.)
Objavljeno
2021-10-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment