ULOGA TIMSKOG RADA U JAVNIM SLUŽBAMA

  • Jagoda Rovčanin
Ključne reči: tim, grupa, timski rad, konflikti u timu, funkcionisanje tima, komuniciranje u timu

Apstrakt

Predmet ovog rada jeste uloga timskog rada u javnim službama. Prvi deo rada je posvećen teorij­skim osnovama, opštim karakteristikama timova, kao i značaj, uloga timskog rada u velikim poslovnim sistemi­ma. U drugom delu rada su prikazani rezultati istraživa­nja sprovedenog putem upitnika, utvrđivanje stavova ispi­tanika prema timskom radu u posmatranoj organizaciji. Njihovi stavovi su prikazani kroz grafikone i tabele.

Reference

[1] Kreitner, Robert, Kinicki, Angelo, Organizational behavior, fifth edition, publishhed by Irwin/McGraw – Hill
[2] Džejms A.F. Stoner, R . Edvard Friman, Daniel R. Gilbert Jr. Menadzment, Beograd, Želnid, 2000.
[3] Đorđević Branislav, Menadžment, četvrto izdanje, Univerzitet u Prištini, Ekonomski fakultet, 2003.
[4] Tudor, Foran, Srića, Velimir, Menadžment ljudskih resursa, peto izdanje, Beograd, 2004.
Objavljeno
2019-01-28
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment