UNAPREĐENJE PROCESA TRANSPORTA U PREDUZEĆU INVENT" D.O.O RAKOVAC

  • Nina Kračunović
Ključne reči: Logistika, transport, analiza stanja, mere unapređenja

Apstrakt

U radu je prikazan značaj logistike, a posebna pažnja je stavljena na proces transporta. Dat je predlog unapređenja procesa transporta u preduzeću Invent" d.o.o. Rakovac.

Reference

[1] Prof. dr Dušan Regodić (2011), „ Logistika", Beograd
[2] Avlijaš, G. Razvoj i pojam logistike, Univerzitet Sinergija
[3 ] Prof. dr Miodrag Bulatović (2013), ‚‚Logistika" , Podgorica
[4] http://www.invent.co.rs/ Pristup: 15.09.2019.
[5] D. Stanivuković, Metode i tehnike unapređenja procesa rada, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2002.
Objavljeno
2021-10-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment