STUDIJA PRIJEPOLJA KROZ ISTORIJU I TRANSFORMACIJA PARKA NARODNIH HEROJA

  • Šejla Rondić
  • Darko Reba
Ključne reči: istorija, urbanizam, kultura, adaptacija

Apstrakt

Prijepolje se u istorijskim doku­men­tima prvi put spominje 1332.godine, a spominje ga puto­pisac i diplomat Adam Gijom pišući o starim varošima i rudarskim mjestima. Međutim, Prijepolje se u dostupnim pisanim spomenicima prvi put javlja u ugovoru koga su Dubrovčani 7. jula 1343. godine zaključili s Arbanasima Burmazima o prenosu 100 tovara soli u trg manastira Mileševo u mestu zvanom »Prijepolje«. ,,Razvoju Prije­polja kao trga u značajnoj meri, između ostalog, doprineo je i njegov povoljan geografski položaj na raskrsnici puteva iz doline Lima preko Sjenice i Trgovišta prema Novom Brdu, Prištini, Trepči, i dalje prema Sofiji i Istan­bulu. Drugi deo puta išao je preko Višegrada, Goražda, Foče do Dubrovnika. Prijepolje nije bilo samo karavan­ska stanica u klasičnom smislu, odnosno mesto konačišta i odmora ljudi i konja nakon napornog puta. Tu su se sas­tajali trgovci i ponosnici, obavljani razni trgovački pos­lo­vi i isplaćivani ugovorni iznosi za razni prenos roba [5].

Reference

[1] Femić, Mr. Milinko, Prijepoljski kraj u prostoru i vremenu, Beograd-Prijepolje, 1999.
[2] Rovčanin, Arif, Ime tvoje i moje, Prijepolje, 2008
[3] Barjaktarević, Dr. Mirko, Prijepolje, zbornik filo¬zof-skog fakulteta, IV-1, Beograd, 1956.
[4] Bogumil Hrabak, Poslovni ljudi Prijepolja 1350-1700. Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića III,
[5] Mulić, Jusuf, Hercegovina 1, Sarajevo 2004
Objavljeno
2021-10-03