IMPLEMENTACIJA PAMETNOG SISTEMA U PROJEKAT STAMBENE JEDINICE ZA SLEPU OSOBU

  • Renata Sejdija
Ključne reči: Stambena jedinica, posledice gubitka vida, pametna tehnologija

Apstrakt

Ovaj rad se bavi istraživanjem i analizom problema i ograničenja, sa kojima se susreću osobe bez čula vida, kao i posledicama gubitka vida. Istraživanje treba da doprinese svest o poboljšanju kvaliteta života osobama sa invaliditetom. Upravo je to i cilj projekta, koji je postignut tako što se pametna tehnologija uvela u stambenu jedinicu. Na taj način, stvorio se jedan nezavisan život, jer je i osnovna funkcija ovog stambenog prostora da poveća stepen slobode.

Reference

[1] Žuvela, Biljana, 2013. „Individualni i kontekstualni činioci zapošljavanja slepih i slabovidih osoba“, doktorska disertacija, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd: Univerzitet u Beogradu
[2] Pallasmaa, Juhani. 2005. „The Eyes of the Skin“. Chichester: Wiley-Academy
[3] https://www.tehnomanija.rs/blog/super-domacinstvo/pametne -kuce/
[4] Nenad Četić, “Model bežičnih akustičkih senzora za komandovanje glasom u pametnim kućama“, doktorska disertacija, Novi Sad, 2019.
Objavljeno
2021-10-03