IZGRADNJA MAGISTRALNOG KANALA OROM-ČIK-KRIVAJA PODSISTEMA TISA-PALIĆ, REPUBLIKA SRBIJA

  • Branka Kurćubić
  • Vladimir Mučenski
Ključne reči: tehnologija i organizacija građenja, kanal Orom - Čik - Krivaja

Apstrakt

predmet ovog rada jeste planiranje i organizovanje izvođenja kanalskog profila na II deonici magistralnog kanala Orom-Čik-Krivaja od km 9+450 do km 24+450. Ovim se podrazumeva planiranje procesa tehnologije iskopa i nasipa profila, izbor odgovarajuće protivfiltracione obloge, kao i izbor odgovarajuće mehanizacije.

Reference

[1] Studija opravdanosti i studije uticaja na životnu sredinu magistralnog kanala Orom-Čik-Krivaja (deonica II) podsistema Tisa-Palić.
[2] Mehanizacija u građevinarstvu, Ratko S. Ćulibrk, Momir M. Plavšić, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici, 2007. godine.
[3] Tehnologija i organizacija građenja, Milan Trivunić, Zoran Matijević, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2009. godine.
Objavljeno
2018-12-21
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo