PLANIRANJE PROIZVODNJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE MONTAŽNE HALE ANALIZOM RESURSA

  • Jelena Planinac Jokić
  • Jasmina Dražić
Ključne reči: montažna hala, elementi, prefabrikacija, planiranje, resursi

Apstrakt

U radu su analizirani problemi vezani za proizvodnju elemenata konstrukcije montažne hale. Planiranje proizvodnje rađeno je u tri varijante s ciljem da se analizom osnovnih resursa i dinamike proizvodnje predloži najpovoljnije rešenje.

Reference

[1] Trivunić M., Dražić J. – Montaža betonskih konstrukcija hala, AGM knjiga, Beograd, 2009.
[2] Interne građevinske norme preduzeća Novotehna, Novi Sad.
[3] Planinac J. - Analiza resursa za proizvodnju elemenata konstrukcije montažne hale u Rumenci, Diplomski (bachelor) rad, FTN Novi Sad, 2017.
Objavljeno
2018-12-21
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo