STUDIJA TRANSFORMACIJE NAPUŠTENE PRUGE BEOČIN - PETROVARADIN

  • Tamara Grujić
Ključne reči: transformacija pruge, revitalizacija, javni prostor, zelena staza, urbana obnova, generator novog konteksta

Apstrakt

Ovaj rad sadrži teorijsko istraživanje metoda i elemenata transformacije prostora, referentnih primera urbanih transformacija napuštenih pruga kao i predlog transformacije napuštene pruge Beočin – Petrovaradin. Cilj predloženog urbanističkog rešenja je davanje novog značaja i funkcije ovoj pruzi u vidu zelenog koridora, kao i nastanak raznih sadržaja koji bi privlačili stanovnike, ali i posetioce iz šireg okruženja bez obzira na pol, godine i interesovanja.

Reference

[1] J. Gehl, “Cities for people”, Washington D.C, Island Press, 2013.
[2] J. Lee, https://www.ted.com/talks/jinsop_lee_design_for_all_5_s enses/transcript
[3] M. Zeković, izvodi sa predavanja, 2018.
Objavljeno
2021-10-04