RAZVOJ 5G MREŽE, STAVOVI I OČEKIVANJA

  • Marinela Mikša
  • Željen Trpovski
Ključne reči: 5G mreža, IoT

Apstrakt

Može se reći da su mobilni komunika­cioni sistemi izvršili revoluciju u načinu komunikacije ljudi. 5G predstavlja naredni korak u evoluciji mobilne tehnologije. Za razliku od prethodnih generacija, ova generacija je orijentisana ka industriji i velikim koris­nicima i nudi nove okvire i mogućnosti. Međutim, ona će unaprediti i svakodnevni život ljudi. Glavna prednost 5G mreže ogleda se u malom kašnjenju i većim brzinama prenosa.

Reference

[1] https://raf.edu.rs/citaliste/racunarske-mreze/2067-bezicne-mobilne-celijske-komunikacije-uz-osvrtom-na-istorijat-mobilne-telefonije-2
[2] Harri Holma, Antti Toskala, Takehiro Nakamura, 5G Technology, JohnWiley & Sons Ltd. 2020
[3] Erik Dahlman, Stefan Parkvall, Johan Skold, 5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology, Elsevier Ltd, 2018.
[4] https://iconic.ftn.uns.ac.rs/category/blog/
[5] Tatjana Cvetković, Vladica Tintor, Regulativa elektronskih komunikacija, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd 2019.
[6] Sassan Ahmadi, 5G NR, Elsevier Inc. 2019.
[7] Ivan Livaja, Zvonimir Klarin, Utjecaj 5G mreže na Internet stvari ,Stručni rad, Veleučilište u Šibeniku
[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6920305/
[9] Shoichiro Oda, Taku Saito, Kazuto Nishimura, Akinori Hayakawa, Optical Network Technologies for Enabling 5G Services, FUJITSU Sci. (2019)
Objavljeno
2021-07-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo