PLC ПРОГРАМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНИМА ВЕЛИКЕ СНАГЕ

  • Илија Гелић
  • Дејан Јеркан
Ključne reči: Асинхрони мотор, Фреквентни регулатор, Сензори, PLC, Siemens S7

Apstrakt

У овом раду детаљно су обрађена три електромоторна погона топлане на природни гас. Описан је начин избора одговарајућег фреквен­тног регулатора, сензора и програмабилног логичког контролера за сваки електромоторни погон посебно. Такође, у практичном делу рада формиран је и образ­ложен лествичасти дијаграм за управљање електро­моторним погонима топлане на природни гас.

Reference

[1] Дарко Марчетић, Марко Гецић, Борис Марчетић, „Програмабилни логички контролери и комуникациони протоколи у електроенергетици“, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2016.
[2] Владо Поробић, „Програмабилни логички контролери и комуникациони протоколи у електроенергетици – примери са решењима“ , Факултет техничких наука, Нови Сад, 2017.
[3] https://gselektro.rs/
[4] https://files.danfoss.com/download/Drives/MG20MD02.pdf
[5] Веран Васић, Ђура Орос, „Енергетска електроника у погону и индустрији“ , Факултет техничких наука, Нови Сад, 2012.
[6] https://www.siemens.com/rs/sr/home.html
[7] Hans Berger, „Automating with SIMATIC S7-1200: Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Basic; Visualization with WinCC Basic“, Publicis Publishing, Erlangen, 2013.
[8] Србијанка Турајлић, „Програмабилни логички контролери“ , Електротехнички факултет, Београд, 2011.
Objavljeno
2021-07-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo