KONFIGURISANJE I TESTIRANJE MIKROPROCESORSKOG RELEJA ZA ZAŠTITU ENERGETSKOG TRANSFORMATORA

  • Ninoslav Subotić
Ključne reči: Relejna zaštita, Mikroprocesorski relej, Elektroenergetski transformator

Apstrakt

U ovom radu je predstavljen primjer zaštite energetskog transformatora. Navedeni su osnovni principi rada relejne zaštite i opisane su osnovne zaštite koje se koriste u štićenju energetskog transformatora. U radu je korišćen jedan tip mikroprocesorsog releja i uređaj za sekundarno ispitivanje. Nakon detaljnog objašnjenja zaštita, praktičnim radom funkcije su ispitane odgovarajućim testnim alatom koji je korišten za sekundarno injektovanje struja. Na osnovu rezultata urađenih testova i funkcionisanja releja došlo se do određenih zaključaka.

Reference

[1] Duško Bekut, „Relejna zaštita“, Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
[2] Jovan Nahman, Vladica Mijailović, „Razvodna postrojenja“, Beograd, 2015.
[3] Sepam, „Protection, metering and control functions“, User’s manual, 2016.
[4] Petar Sarajčev i Robert Kosor, „Zaštita u elektroenergetskom sustavu“, Sveučilište u Splitu, 2020.
[5] Jelisaveta P. Krstivojević „Digitalna zaštita energetskih transformatora od unutrašnjih kvarova“, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2015.
Objavljeno
2021-07-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo