EVALUACIJA UPOTREBLJIVOSTI NOVINSKIH APLIKACIJA ZA ANDROID UREĐAJE

  • Stefan Milanović
Ključne reči: novinske aplikacije, HCI heuristike

Apstrakt

Ovaj rad predstavlja analizu, detaljno ispitivanje i upoređivanje određenih novinskih aplikacija za Android uređaje. Analiza i ispitivanje upotrebljivosti dob­rog korisničkog interfejsa podrazumeva evaluaciju po heuristikama i primenu Šnajdermanovih „Osam zlatnih pravila“. Proučavanjem i testiranjem ostvaruju se saznanja koja ukazuju na prednosti, slabosti i procenu upotreb­ljivosti određenih novinskih aplikacija za Android uređaje. Na osnovu rezultata ispitivanja priloženi su predlozi i smernice kako bi se ispravili uočeni nedostaci.

Reference

[1] I. Pap, N.Lukić, Projektovanje i arhitekture softversikih sistema: Sistemi zasnovani na Androidu, 1. Izd, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2015.
[2] N.Lukić, Predlog proširenja Android operativnog sistema servisima digitalne televizije, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2014.
[3] Android Headlines, „What Is Google Play Store? Everything You Need To Know“, https://www.androidheadlines.com/what-is-google-play-store.html (pristupljeno u februaru 2021.)
[4] Android Developers, „Core app quality“, https://developer.android.com/docs/quality-guidelines/core-app-quality (pristupljeno u februaru 2021.)
[5] A. Dix, J. Finlay, G. D. Abowd, R. Beale, Human-Computer Interaction, 3rd Edition, Harlow: Pearson Education Limited, 2004.
[6] Dragan Ivetić, „Interakcija čovak računar“, skripta sa predavanja, FTN, 2016.
[7] Britannica, „The New York Times American newspaper“ https://www.britannica.com/topic/The-New-York-Times (pristupljeno u martu 2021.)
[8] Britannica, „British Broadcasting Corporation“, https://www.britannica.com/topic/British-Broadcasting-Corporation (pristupljeno u martu 2021.)
[9] B92, „Informacije o B92“, https://www.b92.net/o_nama/ (pristupljeno u martu 2021.)
Objavljeno
2021-07-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo